Home /

Systemy Solarne

W naszej ofercie posiadamy systemy solarne do podgrzewania wody:

  • wody użytkowej
  • wody w basenach
  • wspomagania c.o.

SolarSYSTEM - Kolektory słoneczne

Optymalne wykorzystanie energii słonecznej

Słońce należy do najbardziej wydajnych i najbardziej bezpiecznych dla środowiska źródeł energii. Potrafimy już dziś skutecznie je wykorzystać. "Dostawy" energii słonecznej są niemal bezpłatne, a przy tym niezawodne.

Słońce dostarcza więcej energii niż jej potrzebujemy. Osiem minut promieniowania słonecznego to tyle energii, ile cała ludzkość zużywa w ciągu roku.

Instalacja z kolektorami słonecznymi może pokryć w 60% roczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę domu jedno - lub dwurodzinnego albo 25% łącznego zapotrzebowania na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Jak działa instalacja z kolektorem słonecznym?

Objaśnienie budowy i sposobu działania

Wyróżnia się instalacje z kolektorami słonecznym do przygotowania ciepłej wody i instalacje mieszane, które przygotowują ciepłą wodę oraz wspomagają centralne ogrzewanie.Zasadniczo kolektor słoneczny działa wydajnie nawet przy rozproszonym promieniowaniu słonecznym (zachmurzenie).

Słońce ogrzewa powierzchnię pochłaniającą (absorber) w kolektorze słonecznym, a powierzchnia ta z kolei podgrzewa czynnik o bardzo niskiej temperaturze zamarzania. Jest to środek przeznaczony specjalnie do stosowania w kolektorach solarnych.

Pompa obiegowa tłoczy podgrzany nośnik energii do dolnego wymiennika ciepła zasobnika solarnego przyłączonego do instalacji do kolektorów słonecznych. Zasobnik c.w.u. jest podgrzewany poprzez dolną wężownicę.

Jeżeli promieniowanie słoneczne jest zbyt słabe, układ sterowania włącza dodatkowe podgrzewanie wody, zgodnie z zapotrzebowaniem. Do podgrzewania można wykorzystać wszelkie inne źródła energii: gaz ziemny, olej opałowy lub energię elektryczną.

W systemach solarnych Vaillant całością instalacji steruje regulator autoMATIC 620, który ponadto dostosowuje pracę centralnego ogrzewania do warunków pogodowych. Regulator gwarantuje optymalne wykorzystanie dostępnych źródeł energii w każdych okolicznościach.