Home /

Kotłownie

W naszej ofercie posiadamy kotłownie:


  • gazowe
  • olejowe
  • kondensacyjne
  • ekogroszek
  • kaskady kotłów
  • kominki z płaszczem wodnym

na urządzeniach renomowanych firm:


Na czym polega technika kondensacyjna?

W konwencjonalnych kotłach grzewczych woda w wymienniku ciepła przejmuje energię od spalin, które schładzane są do określonej temperatury (np. 120 st. C). To przekazywane ciepło nazywane jest w termodynamice tzw. "ciepłem jawnym". Spaliny zawierają też tzw. "ciepło utajone". Ta forma energii zwana też "ciepłem kondensacji" lub "parowania" jest zawarta w parze wodnej, powstającej w czasie spalania gazu (produkt spalania wodoru). Podczas, gdy w kotłach konwencjonalnych energia kondensacji zawarta w parze wodnej uchodzi wraz ze spalinami do komina, kotły kondensacyjne są w stanie ją wykorzystać. Jest to związane z budową wymiennika ciepła, którego powierzchnia wymiany ciepła jest znacznie większa od wymienników w zwykłych kotłach. Dzięki temu w wymienniku ciepła po przejęciu "ciepła jawnego" od spalin, ma miejsce dalsze ich schładzanie do temperatury niższej, niż temperatura kondensacji pary wodnej. W czasie procesu skraplania pary wodnej uwalniane jest ciepło kondensacji i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciepła. Poprzez zastosowanie techniki kondensacyjnej możliwe jest wykorzystanie "ciepła kondensacji", ale i "ciepło jawne" jest efektywniej przekazywane wodzie grzewczej.

Podczas, gdy w kotłach konwencjonalnych energia kondensacji zawarta w parze wodnej uchodzi niewykorzystana wraz ze spalinami do komina, kotły kondensacyjne są w stanie ją wykorzystać. Jest to związane z budową wymiennika ciepła, którego powierzchnia wymiany ciepła jest znacznie większa od wymienników w "zwykłych" kotłach. Dzięki temu w wymienniku ciepła po przejęciu "ciepła jawnego" od spalin, ma miejsce dalsze ich schładzanie do temperatury niższej, niż temperatura kondensacji pary wodnej. W czasie procesu skraplania pary wodnej uwalniane jest ciepło kondensacji i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciepła.

Poprzez zastosowanie techniki kondensacyjnej możliwe jest wykorzystanie "ciepła kondensacji", ale i "ciepło jawne" jest efektywniej przekazywane wodzie grzewczej.

Czy kocioł kondensacyjny jest zbyt drogi w stosunku do innych kotłów?

Ta opinia nie ma podstaw dla kotłów kondensacyjnych Vaillant.

Koszt zakupu tego kotła kondensacyjnego jest często porównywalny z kosztem zakupu dobrej klasy gazowego, żeliwnego kotła stojącego z odpowiednim osprzętem (pompą, naczyniem przeponowym, zaworem nadmiarowo-upustowym itd.) Oczywiście oprócz zakupu kotła wymagane są dodatkowe inwestycje: system powietrzno-spalinowy i w przypadku np. ogrzewania grzejnikowego, grzejniki dobrane na parametry temperatury grzewczej min. 70/55 st. C (lub instalacja ogrzewania podłogowego). Koszt systemu powietrzno spalinowego np. dla kotła ecoTEC jest porównywalny do kosztu typowego komina dla klasycznego kotła. Zastosowanie grzejników pracujących na parametrach 70/55 st. C jest jak najbardziej efektywne i sensowne. Dobór grzejników na parametry 70/55 st. C jest już standardem i wynika z normy polskiej.
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych na kocioł kondensacyjny VC ecoTEC w porównaniu do kotła żeliwnego, niekondensacyjnego np. typu VK atmoVIT firmy Vaillant wynosi ok. 2-3 lata.